RISICO INVENTARISATIE ELEKTRISCHE VLAMBOOG

– Vlamboog
– Gesmolten metaalspatten
– Stralingswarmte
– Confectiewarmte
– Elektrische schok
– Drukgolf
– Geluidsoverlast
– Optische straling
– Giftige gassen
– Vlammen & hitte
– Transport ongevallen (buiten werkzaamheden)

Wanneer men werkt als elektro technieker moet de kleding voldoen aan de normering EN ISO 11612 in combinatie met IEC 61482-2, omdat het risico van een vlamboog bestaat. Wanneer de werkzaamheden buiten worden verricht, kunnen eisen worden gesteld aan de zichtbaarheid, EN ISO 20471. In geval van een elektrische vlamboog wordt de kleding blootgesteld aan diverse gevaren. Deze gevaren kunnen door een juist ontwerp van de kleding zo veel mogelijk worden geminimaliseerd. We adviseren een buitenste laag die voldoet aan de PPE categorie 2 met een ARC RATING (ATPV of EBT50 waarde) boven 8 cal/cm². Op al onze vlamboogkleding staat de ARC RATING waarde vermeld op het label aan de buitenzijde. Zo kan men eenvoudig het juiste kledingstuk kiezen.

skinsafe elektrische vlamboog